การยกมอบผลบุญความดีต่างๆให้แก่ผู้ตาย


คำถามและคำตอบ เรื่องการยกมอบผลบุญความดีต่างๆให้แก่ผู้ตาย จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 163020
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

คำถาม :
ฉันเป็นหญิงผู้ศรัทธา ด้วยการน้อมรับและปฏิบัติตามคำสั่งใช้และข้อห้ามของอัลลอฮ์, ญาติสนิทของฉันได้เสียชีวิต, ซึ่งทำให้ฉันเสียใจมากและเป็นห่วงสถานภาพของเขาในวันกิยามะห์, ฉันจึงได้กล่าวว่า : โอ้อัลลอฮ์ฉันให้ความดีของฉันแก่เขา - หมายถึงฉันขอยกมอบความดีต่างๆของฉันให้แก่เขา - การกระทำเช่นนี้เป็นที่อนุญาตหรือไม่ ? จะเป็นบาปแก่ฉันหรือเปล่า ? และฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ ผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่

คำคอบ :
มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์
เราได้เคยตอบไว้ก่อนหน้านี้แล้วจากคำถามเลขที่ (103966) โดยชี้แจงรายละเอียดในข้อตัดสินการยกมอบผลบุญของการกระทำ และแจ้งข้อขัดแย้งของบรรดานักวิชาการในเรื่องดังกล่าว
และสรุปคำวิจารณ์ปัญหาการยกมอบผลบุญได้ดังนี้
แท้จริงการกระทำที่ผลบุญจะได้รับแก่ผู้ตายตามมติเอกฉันท์คือ การขอดุอาอ์ การบริจาค และการทำฮัจญ์
แต่อีกส่วนหนึ่งที่ผลบุญจะไม่ถึงผู้ตายตามมติเอกฉันท์ โดยที่เหล่านักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่า การยกมอบผลบุญของการศรัทธาไม่เป็นที่อนุญาต และในทำนองเดียวกัน พวกเขามีความเห็นสอดคล้องกันว่า ไม่อนุญาตให้มอบผลบุญที่เกิดจากใจ (ดู : อัลฮาวีย์ ของ มาวัรดีย์ 15/314) และอัลมุวาฟะกอต ของ ชาฏิบีย์ (2/398)
จากที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่า การยกมอบผลบุญงานที่ดีๆของท่านทั้งหมดให้แก่ผู้ตายถือเป็นความผิดพลาด มันเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ ขณะที่ไม่มีความรู้เรื่องข้อบัญญัติ จึงขอตักเตือนท่านให้สำนึกผิดและขออภัยโทษ และก็หมั่นขอดุอาอ์ให้ผู้ตายมากๆ และหากสะดวกจะบริจาคแทนผู้เสียชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ดี

และอัลลอฮ์ ทรงรู้ดียิ่ง