ละหมาดอิชร๊อก


คำถามและคำตอบ เรื่องละหมาดอิชร๊อก จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 22389
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์

ละหมาดอิฃร๊อก คือละหมาดดุฮา ในตอนต้นเวลา ไม่ใช่สองละหมาดที่มีความแตกต่างกัน แต่ที่เรียกเช่นนี้เป็นไปตามลักษณะการปฏิบัติหลังจากตะวันขึ้นและสูงจากขอบฟ้า
เชค อิบนุบาซ ได้กล่าวว่า
ละหมาดอิชร๊อก ก็คือการละหมาดดุฮาในตอนต้นเวลา
มัจมัวอุ้ลฟะตาวา ของเชค อิบนุ บาซ 11/401
เวลาของการละหมาดดุฮาเริ่มจากดวงอาทิตย์ขึ้นและสูงจากขอบฟ้าจนกระทั่งถึงก่อนเวลาละหมาดซุฮ์ริเล็กน้อย
เชค อิบนุ อุซัยมีน ได้กำหนดระยะเวลาว่า คือหลังจากตะวันขึ้นประมาณ 15 นาที จนกระถึงก่อนเวลาละหมาดซุฮ์ริประมาณ 10 นาที
อัลซัรฮุลมุมัตตะอ์ 4/122
แต่ทุกเวลาที่กล่าวถึงก็คือเวลาของการละหมาดดุฮา
และที่ประเสริฐที่สุดคือ ละหมาดหลังจากดวงอาทิตย์ที่ความร้อน โดยคำพูดของท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม : ( ละหมาดเอาวาบีน ขณะที่ลูกอูฐหลบทรายร้อน ) รายงานโดยมุสลิม (748)
และคำว่า الفصال คือลูกอูฐ และความหมายของคำว่า ترمض ทรายทวีความร้อน คือความร้อนของดวงอาทิตย์
อิบุนุ้ลบาซ มัจมัวอุ้ลฟะตาวา 11/395
และบรรดานักวิชาการได้กำหนดระยะเวลาว่า หนึ่งในสี่ของยามกลางวัน คือ ครึ่งหนึ่งของเวลาระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้นกับเวลาละหมาดซุฮ์ริ
ดู อัลมัจญ์มัวอ์ ของ อิมห่ามนะวาวี 4/36 และ อัลเมาซูอะห์อัลฟิกฮียะห์ 27/224