ละหมาดเอาวาบีน


คำถามและคำตอบ เรื่องละหมาดเอาวาบีน จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 2626
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์

ละหมาดเอาวาบีน ก็คือ ละหมาดดุฮา ซึ่งสามารถที่จะละหมาดสอง หรือสี่ หรือหก หรือแปด ร๊อกอะห์ หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นสูงจนกระทั่งใกล้เวลาละหมาดซูฮ์ริ และการทำให้ล่าในขณะที่ความร้อนทวีความรุนแรงนั้นประเสริฐกว่า หลักฐานในเรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
จาก เซด บิน อัรกอม กล่าวว่า ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้ออกไปที่ชาวกุบาอ์ในขณะที่พวกเขาละหมาดกันอยู่ ท่านกล่าวว่า : ละหมาดเอาวาบีนเมื่อลูกอูฐหลบทรายร้อน รายงานโดยมุสลิม ฮะดีษเลขที่ 1238
และในรายงานของอิหม่ามอะห์หมัด จาก เซด บิน อัรกอม แท้จริงท่านนบีของอัลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้มาที่มัสยิดกุบาอ์ หรือเข้าไปในมัสยิดกุบาอ์ หลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว โดยที่พวกเขา (ชาวกุบาอ์) กำลังละหมาดกันอยู่ ท่านกล่าวว่า แท้จริงละหมาดเอาวาบีน พวกเขาได้ละหมาดมันเมื่อลูกอูฐหลบทรายร้อน และในรายงานของมุสลิม จาก อัลกอเซ็ม อัสชัยบานีย์ แท้จริง เซด บิน อัรกอม ได้เห็นชนกลุ่มหนึ่งได้ทำการละหมาดในเวลาสาย เขากล่าวว่า แน่นอนพวกเขาได้รู้ว่า ละหมาดที่นอกเหนือจากเวลานี้ประเสริฐกว่า แท้จริงท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ละหมาดเอาวาบีน ขณะที่ลูกอูฐหลบทรายร้อน ศอเฮียะห์มุสลิม ฮะดีษเลขที่ 1237
อิหม่ามนะวาวี รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวว่า คำพูดของท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า (ละหมาดเอาวาบีนขณะที่ลูกอูฐหลบทรายร้อน) คือการอ่านด้วยสระฟัตฮะห์ที่อักษรตาอ์และมีม และคำว่า รอมะฏออ์ นั้นคือ ทรายที่ความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผา หมายถึงขณะที่เผาไหม้กลีบเท้าของอูฐ คือบรรดาลูกอูฐตัวเล็กๆ ซึ่งคำนี้อยู่ในรูปของพหูพจน์ - จากความร้อนของทรายที่ทวีความรุนแรง (โดยยกกลีบเท้าของมันสลับกับการวางจากความร้อนของพื้น) และคำว่า อัลเอาวาบ : ผู้ภักดี บางคนกล่าวว่า : ผู้ที่กลับสู่การจงรักภักดี และใน (ฮะดีษนี้) : ความประเสริฐของการละหมาดในช่วงเวลานี้... (และ) คือเวลาที่ประเสริฐที่สุดของการละหมาดดุฮา ถึงแม้ว่าจะอนุญาตให้กระทำได้ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันคล้อยก็ตาม อธิบายศอเฮียะห์มุสลิม ของอิหม่ามนะวาวีย์

และอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดียิ่ง