วิธีการทำความสะอาดจากการเลียของสุนัข


คำถามและคำตอบ เรื่อง วิธีการทำความสะอาดจากการเลียของสุนัข จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 41090
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

คำถาม :
วิธีการทำความสะอาดจากความสกปรกของสุนัขเป็นอย่างไร จำเป็นต้องล้างเจ็ดครั้งหรือไม่ หรือว่าครั้งเดียวก็เพียงพอ

คำคอบ
มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์

มุสลิมได้รายงานฮะดีษลำดับที่ (279) จากอบี ฮุรอยเราะห์ ร่อดิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า : ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : ( การทำความสะอาดภาชนะของคนใดในหมู่พวกเจ้า เมื่อสุนัขเลียในมัน คือการล้างมันเจ็ดครั้ง โดยครั้งแรกด้วยดินฝุ่น )
มุสลิมได้รายงานฮะดีษลำดับที่ (280) เช่นเดียวกัน : จากอับดุลลอฮ์ อิบนิ อัลมุฆ็อฟฟัล กล่าวว่า : ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า : ( เมื่อสุนัขเลียในภาชนะ ดังนั้นจงล้างมันเจ็ดครั้ง และขจัดมันเป็นครั้งที่แปดด้วยดินฝุ่น )
ในฮะดีษทั้งสองนี้ ท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้แจ้งถึงวิธีการทำความสะอาดความสกปรกของสุนัข คือการล้างภาชนะเจ็ดครั้ง หนึ่งในเจ็ดนั้นด้วยดินฝุ่น และทั้งสองนี้บ่งถึงความจำเป็น

อิบนุกุดามะห์ รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวไว้ใน "อัลมุฆนีย์" (1/73)
ไม่ได้มีความเข้าใจที่แตกต่างกันว่า ความสกปรกของสุนัขนั้นจำเป็นต้องล้างมันเจ็ดครั้ง ซึ่งคือคำพูดของ อิหม่ามชาฟีอี "สิ้นสุด"

และอิหม่าม นะวาวีย์ ได้กล่าวไว้ในอัลมัจญ์มัวอ์ (2/598) ว่า :
และบรรดานักวิชาการได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในการเลียของสุนัข แต่ในมัซฮับของเรา ( ชาฟีอี ) ถือว่าเป็นนะยิสสิ่งที่สุนัขได้เลีย และจำเป็นต้องล้างภาชนะของเขาเจ็ดครั้ง โดยหนึ่งในเจ็ดด้วยดินฝุน ประเด็นนี้คือคำพูดของนักวิชาการโดยส่วนใหญ่ และอิบนุ อัลมุนซิร ได้รายงานถึงความจำเป็นต้องล้าง จากอบี ฮุรอยเราะห์, อิบนิอับบาส, อุรวะห์ อิบนุลซุบัยร์, ตอวูส, อัมร์ บินดีนาร, มาลิก, เอาซาอีย์, อะห์หมัด, อิสหาก, อบีอุบัยด์ และอบี เซาร์ อิบนุลมุนซิร ได้กล่าวว่า : เรื่องนี้มีหลายทัศนะ "สิ้นสุด"

เชค อิบนุ อัซัยมีน กล่าวว่า :
หากมีความสกปรกเกิดขึ้นนอกจากพิ้นดิน มันก็คือความสกปรกของสุนัขเช่นเดียวกัน ดังนั้นจำเป็นต้องทำความสะอาดมันเจ็ดครั้ง โดยหนึ่งในเจ็ดด้วยดินฝุ่น "สิ้นสุด"

"มัจมัวอ์ ฟะตาวา อิบนุ อุซัยมีน" (11/245)
และดีที่สุดคือการล้างครั้งแรกด้วยดินฝุ่น แต่หากล้างด้วยดินฝุ่นในครั้งอื่นๆก็ถือว่าตรงตามเป้าประสงค์ และได้ทำความสะอาดสถานที่แล้ว

อิหม่ามนะวาวีย์ ได้กล่าวไว้ใน อัลมัจญ์มัวอ์ (2/598) ว่า :
บทสรุปก็คือ สมควรที่จะทำความสะอาดด้วยดินฝุ่นเป็นครั้งแรก แต่ถ้าไม่เช่นนั้นก็ทำนอกเหนือจากครั้งที่เจ็ดจะดีกว่า และถ้าทำเป็นครั้งที่เจ็ดก็ถือว่าอนุญาต ได้มีคำรายงานหลากหลายในบันทึกศอเฮียะห์ว่า ( เจ็ดครั้ง ) รายงานหนึ่งระบุว่า : ( เจ็ดครั้งโดยครั้งแรกของมันด้วยดินฝุ่น ) และในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า : ( ในครั้งอื่นๆ แทนคำว่า ครั้งแรก ) แต่อีกรายงานหนึ่งระบุว่า : ( เจ็ดครั้ง โดยครั้งที่เจ็ดด้วยดินฝุ่น ) และในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า : ( เจ็ดครั้ง และขจัดมันด้วยดินฝุ่นในครั้งที่แปด ) ซึ่งอัลบัยฮะกีย์และคนอื่นๆ ได้รายงานเรื่องนี้ไว้ทั้งหมด และเป็นหลักฐานเจาะจงว่า ครั้งแรกและครั้งอื่นๆ ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเงื่อนไข หากแต่ว่าเป้าหมายคือหนึ่งในเจ็ด "สิ้นสุด"

และการล้างด้วยดินฝุ่นนั้นมีหลายแนวทางคือ

1 - ล้างด้วยน้ำหลังจากนั้นขจัดด้วยดินฝุ่น
2 - ขจัดด้วยดินฝุ่นหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำ
3 - ผสมดินฝุ่นกับน้ำแล้วนำไปชำระล้างภาชนะ ซึ่งเชค อิบนุ อุซัยมีน กล่าวไว้ใน "การอธิบายบุลูฆุ้ลมะรอม" ฮะดีษเลขที่ (14)

และอัลลอฮ์ ทรงรู้ดียิ่ง