การเขียนดุอาอ์บนหลุมศพ


คำถามและคำตอบ เรื่องการเขียนดุอาอ์บนหลุมศพ จาก http://www.islam-qa.com คำถามเลขที่ 9986
แปลโดย โปรแกรมแปลภาษาอาหรับ-ไทย โดย อาจารย์ฟารีด เฟ็นดี้
เกลาสำนวนโดย ทีมงานสื่ออนุรักษ์

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์

ไม่อนุญาตให้เขียนสิ่งใดๆบนหลุมศพ ถึงแม้ว่าจะเป็นอัลกุรอานและอื่นๆ ไม่ว่าจะเขียนที่แผ่นเหล็กหรือกระดานและนอกจากทั้งสองนี้ ตามหลักฐานยืนยันจากท่านนบี ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม จากฮะดีษที่รายงานโดย ญาบิร รอดิยัลลอฮุอันฮุ ว่า ( แท้จริงท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ ศ็อลล็อลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ห้ามโบกปูนหลุมศพ และห้ามนั่งบนหลุมศพ และห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆบนหลุมศพ ) บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในบันทึกศอเฮียะห์ของเขา ส่วนในบันทึกของอัตติรมีซีย์ และนะซาอีย์ ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง มีคำรายงานเพิ่มเติมว่า ( ในการเขียนบนหลุมศพ )
จากหนังสือมัจญ์มัวอุ้ลฟะตาวา และบทความหลากหลายของ ฯพณฯ ท่านเชค อับดุลอะซีซ บินอับดิลลาฮ์ บินบาซ ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านด้วยเทิด เล่มที่ 9 หน้าที่ 378
และอัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดียิ่ง